dišem crveno

Kad sam bila malo starija, bila sam mlada. Bilo je to prije devedesetak godina i živjela sam u prošlom stoljeću. Imala sam desetak godina manje nego sada, a to znači da sam bila stara trideset i dvije godine. Ili trideset i tri.

postulat žene (ili o ženi)

…i uvijek ću s osmijehom, srećom i ponosom slaviti to što jesam
i onda kada padam, i onda kada rastem, i onda kada se smijem, i onda kada nestajem…