točka u vremenu

vrijeme se vremenu otrgnulo
onda kad sam bila nasilna
prema snovima
i prema maštama

Advertisements

prostranstvo

Staviti svoje snove
u naramak vala
i pustiti da ih odneseš.