Uzela sam biti

“…
da sam ja crna točkica na horizontu
bi li disala
bi li nosila crveno obojane usnice da se ne vidi da je krv istekla
bi li na rubu odjeće imala izgužvani trag sjedenja na hladnom betonu
bi li vedro izgovarala zbir riječi…”