točka u vremenu

vrijeme se vremenu otrgnulo

onda kad sam bila nasilna
prema snovima
i prema maštama
i prema htijenjima
 
onda kad sam glavu okretala postrance
hvatajući posljednje oblike ljetnoga dana
 
okrećući se južno od sebe
prema moru
prema prostranstvu koje sam znala nacrtati
i zgužvati u kvrgavu hrapavu kuglicu
 
prema točki daleko od sebe
 
točki na karti gdje se granice brišu
jer sam rasplesana Ciganka
koja se nikoga ne boji
 
koja u kosi ima miris žita, a u srcu nestanak
otrgnut vremenu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s