točka u vremenu

vrijeme se vremenu otrgnulo
onda kad sam bila nasilna
prema snovima
i prema maštama

Advertisements